Seznam tříd

Následující seznam obsahuje především identifikace tříd, ale nacházejí se zde i další netriviální prvky, jako jsou struktury (struct), unie (union) a rozhraní (interface). V seznamu jsou uvedeny jejich stručné popisy:
CAnimationAnimace
CApplication< T >Jádro aplikace
CCameraKamera
CCollection< T >Šablona třídy kolekce
CColorableObarvení objektu
CCursorObjekt kurzor
CFontPísmo
CFontManagerSprávce písem
CFontPrinterVykreslovač písma
CGameObjectHerní objekt
CGameObject2D2D herní objekt
CGameObject2DManagerSprávce 2D objektů
CGameObject3D3D herní objekt
CGameObject3DManagerSprávce 3D herních objektů
CGameStateStav hry
CGameStateManagerSprávce stavů hry
CGOCubeObjekt kostka
CGOPlaneObjekt plocha
CGUIButton< T >GUI tlačítko
CGUIConfirm< T >GUI otázka
CGUIElementZákladní GUI Element
CGUIForm< T >GUI formulář
CGUIFrameObdoba GUI formuláře
CGUIHoverColorableObarvení objektů při událostech hover(najetí myši na objekt)
CGUIImageGUI obrázek
CGUIInputGUI vstup
CGUILabelGUI návěští
CGUIList< T >GUI seznam
CGUIListOption< Class, T >GUI prvek seznamu
CGUIMenu< T >GUI menu
CGUIMenuItem< T >GUI prvek menu
CGUIMessage< T >GUI zpráva
CGUIPrompt< T >GUI výzva - vstup
CGUIPromptList< T >GUI výzva - výběr z listu
CImageLoaderNačítač obrázků
CKeyListenerObsluha události - stisk klávesy
CLevelMapa hry
CLevelLoaderNačítač map hry
CMouseableObsluha události - myš
Color4f
CPositionable< T >Šablona třídy kolekce
CPositionable2DPozicování v rovině
CPositionable3DPozicování v prostoru
CProfileProfil hráče
CProfileManagerSprávce profilů hráčů
CRenderableVykreslovatelnost
CRendererVykreslovač objektů
CRotationable< T >Rotace
CRotationable2DRotace objektu v rovině
CRotationable3DRotace objektu v prostoru
CSingleton< T >Šablona třídy kolekce
CSizeable< T >Velikost
CSizeable2DVelikost v rovině
CSizeable3DVelikost v prostoru
CSokobanSceneGameScéna - hra
CSokobanSceneIntroScéna - úvodní obrazovka
CSokobanSceneMenuScéna - menu
CStringableRetězce
CTextureTextura
CTextureableOtexturování
CTextureManagerSprávce textur
CUpdateableAktualizace
Dimension2D
Dimension3D
GameObjectManagerSprávce herních objektů
CImageLoader::ImageInfo
Position2D
Position3D
Rotation2D
Rotation3D
CLevel::SActor
CLevel::SLevelObjects
SokobanGameHra sokoban
CProfileManager::SPlayerInfo
Vertex2f
Vertex3f
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3