Dokumentace třídy CTextureManager

Správce textur. ...

#include <TextureManager.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CTextureManager
CSingleton< CTextureManager > CCollection< CTexture >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

int createTexture (const char *fileName, bool mipmaps)
GLuint getTextureID (int index)

Chráněné atributy

CImageLoaderm_imageLoader

Detailní popis

Správce textur.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

int CTextureManager::createTexture ( const char *  fileName,
bool  mipmaps 
)

Vytvori texturu z nacteneho obrazku

GLuint CTextureManager::getTextureID ( int  index  ) 

Vrati ID textury na danem indexu


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3