Dokumentace třídy CAnimation

Animace. ...

#include <Animation.h>

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CAnimation ()
virtual ~CAnimation ()
int getCurrentFrame () const
int getEnd () const
bool isPlay () const
int getStart () const
int getStep () const
void setEnd (int m_end)
void setStart (int m_start)
void setStep (int m_step)
void play ()
void stop ()
void nextFrame ()
void update ()
void reset ()
bool isEnd ()
void setup (bool m_play, int m_start, int m_end, int m_step)

Chráněné atributy

bool m_play
int m_step
int m_start
int m_end
int m_currentFrame

Detailní popis

Animace.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CAnimation::CAnimation (  ) 

Konstruktor

CAnimation::~CAnimation (  )  [virtual]

Destruktor


Dokumentace k metodám

int CAnimation::getCurrentFrame (  )  const [inline]

Vrátí číslo aktuálního snímku

Návratová hodnota:
int CAnimation::getEnd (  )  const [inline]

Vrátí číslo posledního snímku

Návratová hodnota:
int CAnimation::getStart (  )  const [inline]

Vrátí číslo prvního snímek

Návratová hodnota:
int CAnimation::getStep (  )  const [inline]

Vrátí velikost kroku

Návratová hodnota:
bool CAnimation::isEnd (  )  [inline]

Vratí, zdali je konec animace

bool CAnimation::isPlay (  )  const [inline]

Vrátí zdali je animace přehrávána

Návratová hodnota:
void CAnimation::nextFrame (  )  [inline]

Přejdi na další snímek

void CAnimation::play (  )  [inline]

Spustí animaci

void CAnimation::reset (  )  [inline]

Reset animace - přetočení na počáteční číslo snímku

void CAnimation::setEnd ( int  m_end  )  [inline]

Nastaví poslední snímek

Parametry:
m_end - koncový snímek
void CAnimation::setStart ( int  m_start  )  [inline]

Nastaví první snímek

Parametry:
m_start - počáteční snímek
void CAnimation::setStep ( int  m_step  )  [inline]

Nastaví velikost kroku animace

Parametry:
m_step - krok animace
void CAnimation::setup ( bool  m_play,
int  m_start,
int  m_end,
int  m_step 
)

Komplexní nastavení animace

Parametry:
m_play - přehát animaci?
m_start - počáteční snímek
m_end - koncový snímek
m_step - krok animace
void CAnimation::stop (  )  [inline]

Zastaví animaci

void CAnimation::update (  ) 

Aktualizace animace


Dokumentace k datovým členům

int CAnimation::m_currentFrame [protected]

Číslo aktuálního snímku

int CAnimation::m_end [protected]

Číslo posledního snímku

bool CAnimation::m_play [protected]

Je animace přehrávána?

int CAnimation::m_start [protected]

Číslo počátečního snímku

int CAnimation::m_step [protected]

Krok animace - tj. počet snímků


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3