Dokumentace šablony třídy CGUIListOption< Class, T >

GUI prvek seznamu. ...

#include <GUIListOption.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIListOption< Class, T >
CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void render ()
void setValue (int value)
int getValue () const
void update ()
void active ()
void nonactive ()
bool isActive ()
void setID (int id)
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void setParent (Class *parent)
void setParentOnActivated (void(Class::*func)(int))

Chráněné atributy

m_value
bool m_active
int m_ID
Color4f m_colorActive
Color4f m_colorTextActive
Class * m_parent
void(Class::* m_func )(int)

Detailní popis

template<class Class, typename T>
class CGUIListOption< Class, T >

GUI prvek seznamu.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3