Dokumentace třídy CGameState

Stav hry. ...

#include <GameState.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGameState
CMouseable CKeyListener CSokobanSceneGame CSokobanSceneIntro CSokobanSceneMenu

Seznam všech členů.

Veřejné metody

virtual void init (void)=0
virtual void clear (void)=0
virtual void updateScene (void)=0
void update ()
void render (void)
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
void keyboardSpecial (int key, int x, int y)
void mouseMove (int x, int y)
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void showSceneObject2D (int id)
void hideSceneObject2D (int id)
CGameObject2DgetReferencedObject2D (int index)
void createObject2DReferences (int size)
bool isRunning ()
int getNextState ()
void setNextState (int nextStateId)

Chráněné atributy

bool initialized
bool m_running
int m_nextStateId
int * m_referencesObject2D
int m_referencesObject2DSize
CRendererm_renderer
CGameObject3DManagerm_gameObject3DManager
CGameObject2DManagerm_gameObject2DManager
CCameram_camera

Detailní popis

Stav hry.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CGameState::createObject2DReferences ( int  size  )  [inline]

Vytvori pole pro odkazy na refernce hry

Parametry:
size 
CGameObject2D* CGameState::getReferencedObject2D ( int  index  )  [inline]

Vrati odkaz na objekt

Parametry:
index 
Návratová hodnota:
void CGameState::hideSceneObject2D ( int  id  )  [inline]

Schova 2D objekt ve scene

Parametry:
id 
void CGameState::showSceneObject2D ( int  id  )  [inline]

Zobrazi 2D objekt ve scene

Parametry:
id 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3