Dokumentace struktury CProfileManager::SPlayerInfo

#include <ProfileManager.h>

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 SPlayerInfo ()

Veřejné atributy

string m_name
int m_id
int m_level
int m_score

Detailní popis

Informace o hraci


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CProfileManager::SPlayerInfo::SPlayerInfo (  )  [inline]

Implicitni konstruktor


Dokumentace k datovým členům

ID

Uroven

Jmeno hrace

Dosazene skore


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3