Dokumentace třídy CColorable

Obarvení objektu. ...

#include <Colorable.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CColorable
CFont CGameObject CGameObject2D CGameObject3D CCursor CGUIElement CGOCube CGOPlane CLevel CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setColor (Color4f color)
void setColor (float red, float green, float blue, float alpha)
void setRed (float red)
void setGreen (float green)
void setBlue (float blue)
void setAlpha (float alpha)
Color4f getColor (void) const
float getRed (void) const
float getGreen (void) const
float getBlue (void) const
float getAlpha (void) const

Chráněné atributy

Color4f m_color

Detailní popis

Obarvení objektu.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

float CColorable::getAlpha ( void   )  const [inline]

Vrátí hodnotu míry průhlednosti v rozmezí od <0.0,1.0>

Parametry:
red 
float CColorable::getBlue ( void   )  const [inline]

Vrátí hodnotu modré složky barvy v rozmezí od <0.0,1.0>

Parametry:
red 
Color4f CColorable::getColor ( void   )  const [inline]

Vrátí barvu

Parametry:
red 
float CColorable::getGreen ( void   )  const [inline]

Vrátí hodnotu zelené složky barvy v rozmezí od <0.0,1.0>

Parametry:
red 
float CColorable::getRed ( void   )  const [inline]

Vrátí hodnotu červené složky barvy v rozmezí od <0.0,1.0>

Parametry:
red 
void CColorable::setAlpha ( float  alpha  )  [inline]

Nastaví míru průhlednosti

Parametry:
red 
void CColorable::setBlue ( float  blue  )  [inline]

Nastaví hodnotu modré složky barvy

Parametry:
red 
void CColorable::setColor ( float  red,
float  green,
float  blue,
float  alpha 
)

Nastaví barvu

Parametry:
red 
green 
blue 
alpha 
void CColorable::setColor ( Color4f  color  )  [inline]

Nastaví barvu

Parametry:
color 
void CColorable::setGreen ( float  green  )  [inline]

Nastaví hodnotu zelené složky barvy

Parametry:
red 
void CColorable::setRed ( float  red  )  [inline]

Nastaví hodnotu červené složky barvy

Parametry:
red 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3