Dokumentace třídy CFont

Písmo. ...

#include <Font.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CFont
CColorable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CFont (const char *fileName, unsigned int size)
void loadFont (const char *fileName, unsigned int h)
void clean ()
void print (float x, float y, const char *ftm,...)
void print (float x, float y, string str)
int nextPowerTwo (int a)
void makeDList (FT_Face face, char ch, GLuint listBase, GLuint *texBase)
void pushScreenCoordinateMatrix ()
void popProjectionMatrix ()

Detailní popis

Písmo.

Informace o pouziti FreeType Library: http://nehe.gamedev.net/data/lessons/lesson.asp?lesson=43

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CFont::clean (  ) 

Uvolneni prostredku


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3