Dokumentace třídy CStringable

Retězce. ...

#include <Stringable.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CStringable
CGUIElement CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setString (string str)
string getString () const
void removeLastChar ()
void append (char ch)
void append (string str)
size_t length ()
void setMaxLength (int maxLength)
int getMaxLength ()

Chráněné atributy

string m_string
int m_maxLength

Detailní popis

Retězce.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3