Dokumentace třídy CProfileManager

Správce profilů hráčů. ...

#include <ProfileManager.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CProfileManager
CSingleton< CProfileManager >

Seznam všech členů.

Třídy

struct  SPlayerInfo

Veřejné metody

 CProfileManager ()
virtual ~CProfileManager ()
void loadProfiles ()
void saveProfiles ()
int count ()
void resetPlayerGame ()
bool isSetProfile ()
void init ()
bool setActiveProfile (int id)
int createNewPlayer (string name)
string getActiveProfileName ()
int getActiveProfileLevel ()
int getActiveProfileScore ()
void addActiveProfileScore (int score)
void setActiveProfileLevelUp ()
SPlayerInfogetPlayerProfile (int index)

Chráněné atributy

int m_currentProfile
CCollection< SPlayerInfom_players

Detailní popis

Správce profilů hráčů.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CProfileManager::CProfileManager (  ) 

Konstruktor

CProfileManager::~CProfileManager (  )  [virtual]

Destruktor


Dokumentace k metodám

int CProfileManager::count (  )  [inline]

Načte hráče dle identifikátoru

Parametry:
ID 
Návratová hodnota:
int CProfileManager::createNewPlayer ( string  name  ) 

Vytvoří nový uživatelský profil

Parametry:
name 
Návratová hodnota:
void CProfileManager::init ( void   ) 

Inicializace správce profilů

bool CProfileManager::isSetProfile (  )  [inline]

Je nastaven aktivní profil hráče?

Návratová hodnota:
void CProfileManager::loadProfiles (  ) 

Načte z datového souboru profily hráčů

void CProfileManager::resetPlayerGame (  ) 

Resetuje dosavadní výkony hráče

Návratová hodnota:
void CProfileManager::saveProfiles (  ) 

Uloží do datového souboru profily hráčů

bool CProfileManager::setActiveProfile ( int  id  ) 

Nastaví aktivní uživatelský účet

Parametry:
id 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3