Dokumentace třídy SokobanGame

Hra sokoban. ...

#include <SokobanGame.h>

Diagram dědičnosti pro třídu SokobanGame
CApplication< SokobanGame > CSingleton< SokobanGame >

Seznam všech členů.

Chráněné metody

void loadTextures (void)
void loadFonts (void)
void createScenes (void)

Detailní popis

Hra sokoban.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void SokobanGame::createScenes ( void   )  [protected, virtual]

Vytvoří scény hry

Implementuje CApplication< SokobanGame >.

void SokobanGame::loadFonts ( void   )  [protected, virtual]

Načte písma

Implementuje CApplication< SokobanGame >.

void SokobanGame::loadTextures ( void   )  [protected, virtual]

Načte textury

Implementuje CApplication< SokobanGame >.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3