Dokumentace třídy CGUIFrame

Obdoba GUI formuláře. ...

#include <GUIFrame.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIFrame
CCollection< CGUIElement > CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

virtual void render ()
void update ()
void mouseMove (int x, int y)
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
void repositionChilds (float x, float y)
void repositionChild (int index, float x, float y)
void setPosition (float x, float y)
void addChild (CGUIElement *child)
void addChildAtPosition (CGUIElement *)
CGUIElementgetChild (int index)
bool removeChild (int index)
virtual void centered ()=0

Detailní popis

Obdoba GUI formuláře.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CGUIFrame::addChild ( CGUIElement child  ) 

Přidá nový prvek

Parametry:
child 
virtual void CGUIFrame::centered (  )  [pure virtual]

Vycentruje rámec a prvky v něm

Implementováno v CGUIConfirm< T >, CGUIList< T >, CGUIMessage< T > a CGUIPromptList< T >.

void CGUIFrame::mouseButtons ( int  button,
int  state,
int  x,
int  y 
) [virtual]

Pošle zprávu o stistknutí tlačítka myši prvkům rámce

Parametry:
button 
state 
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGameObject.

Reimplementováno v CGUIList< T >.

void CGUIFrame::mouseMove ( int  x,
int  y 
) [virtual]

Pošle zprávu o pohybu myši prvkům rámce

Parametry:
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIElement.

Reimplementováno v CGUIList< T >.

void CGUIFrame::render ( void   )  [virtual]

Vykreslí prvky ramce

Implementuje CGameObject2D.

Reimplementováno v CGUIList< T >.

void CGUIFrame::repositionChild ( int  index,
float  x,
float  y 
)

Přepočítá pozici dceřiného prvku

Parametry:
index 
x 
y 
void CGUIFrame::repositionChilds ( float  x,
float  y 
)

Přepočítá pozice dceřiných prvků

Parametry:
x 
y 
void CGUIFrame::setPosition ( float  x,
float  y 
)

Nastaví pozici rámce

Parametry:
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CPositionable2D.

void CGUIFrame::update (  )  [virtual]

Aktualizuje prvky rámce

Implementuje CUpdateable.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3