Dokumentace šablony třídy CGUIMessage< T >

GUI zpráva. ...

#include <GUIMessage.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIMessage< T >
CGUIFrame CCollection< CGUIElement > CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CGUIMessage (const char *message)
 CGUIMessage (string message)
void init (string message)
void setMessage (string message)
void callOnConfirm ()
void setCallback (T *_instance, void(T::*_func)(void))
virtual void centered ()

Chráněné atributy

T * m_instance
void(T::* m_funcOnConfirm )(void)

Detailní popis

template<class T>
class CGUIMessage< T >

GUI zpráva.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

template<class T >
void CGUIMessage< T >::centered (  )  [inline, virtual]

Vycentruje rámec a prvky v něm

Implementuje CGUIFrame.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3