Dokumentace šablony třídy CGUIButton< T >

GUI tlačítko. ...

#include <GUIButton.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIButton< T >
CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable CGUIMenuItem< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CGUIButton (T *_instance)
void render ()
void update ()
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void setMouseUpCallback (void(T::*_func)(void))
void setMouseDownCallback (void(T::*_func)(void))
void setCallbackClass (T *_instance)
void setCallback (T *_instance, void(T::*_funcMouseDown)(void), void(T::*_funcMouseUp)(void))

Chráněné atributy

T * m_instance
void(T::* m_mouseUpCallback )(void)
void(T::* m_mouseDownCallback )(void)

Detailní popis

template<class T>
class CGUIButton< T >

GUI tlačítko.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

template<class T >
void CGUIButton< T >::mouseButtons ( int  button,
int  state,
int  x,
int  y 
) [inline, virtual]
Parametry:
button 
state 
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGameObject.

template<class T >
void CGUIButton< T >::render ( void   )  [inline, virtual]

Vykreslí tlačítko

Implementuje CGameObject2D.

template<class T>
void CGUIButton< T >::setMouseUpCallback ( void(T::*)(void)  _func  )  [inline]

Nastaví callback na uvolnění tlačítka myši

Parametry:
_func 
template<class T >
void CGUIButton< T >::update (  )  [inline, virtual]

Aktualizace tlačítka

Implementuje CUpdateable.

Reimplementováno v CGUIMenuItem< T >.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3