Dokumentace třídy CKeyListener

Obsluha události - stisk klávesy. ...

#include <KeyListener.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CKeyListener
CGameObject CGameObject2DManager CGameObject3DManager CGameState CGameObject2D CGameObject3D CSokobanSceneGame CSokobanSceneIntro CSokobanSceneMenu CCursor CGUIElement CGOCube CGOPlane CLevel CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

virtual void keyboard (unsigned char key, int x, int y)=0
virtual void keyboardSpecial (int key, int x, int y)=0

Detailní popis

Obsluha události - stisk klávesy.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3