Dokumentace třídy CSokobanSceneGame

Scéna - hra. ...

#include <SokobanSceneGame.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CSokobanSceneGame
CGameState CMouseable CKeyListener

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CSokobanSceneGame ()
void init ()
void clear ()
void updateScene ()
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
void keyboardSpecial (int key, int x, int y)

Chráněné metody

void setLevel (int id)
void pause ()
void play ()
bool isPaused () const
void prepareLevel ()
void resume ()
void nextLevel ()
void restartLevel ()
void goToMenu ()
void endGoToMenu ()
void resultNextLevel (bool result)
void resultGoToMenu (bool result)
void resultExitApp (bool result)
void requestExitApp ()
void requestGoToMenu ()
void requestNextLevel ()
void showScore ()
void showCursor ()
void showMenu ()
void showMessEndGame ()
void showConfNextLevel ()
void showConfExitApp ()
void showConfGoToMenu ()
void hideCursor ()
void hideMenu ()
void hideMessEndGame ()
void hideConfNextLevel ()
void hideConfExitApp ()
void hideConfGoToMenu ()
void hideScore ()
int getActualScore ()
void updateScoreLabel ()

Chráněné atributy

bool m_pause
CLevelm_level
CAnimation m_fadesAnimation
bool m_fadeIn
bool m_fadeOut
bool m_nextLevel
bool m_goToMenu
bool m_restartLevel
bool m_endOfGame

Detailní popis

Scéna - hra.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CSokobanSceneGame::CSokobanSceneGame (  ) 

Reference: 0 - conf zpet do menu 1 - conf ukoncit aplikaci 2 - conf next level 3 - mess konec hry, nebyl nalezen dalsi level 4 - menu game 5 - kurzor 6 - pozadi 7 - label skore 8 - 9 -


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3