Dokumentace šablony třídy CRotationable< T >

Rotace. ...

#include <Rotationable.h>

Seznam všech členů.

Veřejné metody

getRotation () const
void setRotation (T rotation)
virtual bool isRotated ()=0

Chráněné atributy

m_rotation

Detailní popis

template<typename T>
class CRotationable< T >

Rotace.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3