Dokumentace třídy CRenderer

Vykreslovač objektů. ...

#include <Renderer.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CRenderer
CSingleton< CRenderer >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CRenderer ()
 CRenderer (int viewportWidth, int viewportHeight)
 ~CRenderer ()
void setViewport (int width, int height)
void setViewportWidth (int width)
void setViewportHeight (int height)
void setBackgroundColor (Color4f color)
void setBackgroundColor (float red, float green, float blue, float alpha)
int getViewportWidth () const
int getViewportHeight () const
void setCamera (CCamera *camera)
CCameragetCamera () const
void setObject3DManager (CGameObject3DManager *object3DManager)
void setObject2DManager (CGameObject2DManager *object2DManager)
void render (void)
void blendingEnable ()
void blendingEnable (GLenum sfactor, GLenum dfactor)
void blendingDisable ()
void setBlendingParams (GLenum sfactor, GLenum dfactor)
void disconnect ()

Detailní popis

Vykreslovač objektů.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CRenderer::CRenderer ( void   ) 

Konstruktor

CRenderer::CRenderer ( int  viewportWidth,
int  viewportHeight 
)

Konstruktor s parametry

Parametry:
viewportWidth 
viewportHeight 
CRenderer::~CRenderer ( void   ) 

Destruktor


Dokumentace k metodám

void CRenderer::blendingDisable (  ) 

Vypne blending

void CRenderer::blendingEnable ( GLenum  sfactor,
GLenum  dfactor 
)

Zapne blending s parametry

Parametry:
sfactor 
dfactor 
void CRenderer::blendingEnable (  ) 

Zapne blending s defaultním nastavením

void CRenderer::render ( void   ) 

Vykreslí objekty

void CRenderer::setBlendingParams ( GLenum  sfactor,
GLenum  dfactor 
)

Nastaví parametry blendingu

Parametry:
sfactor 
dfactor 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3