Dokumentace třídy CProfile

Profil hráče. ...

#include <Profile.h>

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CProfile ()
 CProfile (int ID, int level, string name)
 ~CProfile ()
void init (int ID, int level, string name)
void setName (string str)
void setName (const char *str)
int getID () const
int getLevel () const
string getName () const
void setID (int m_ID)
void setLevel (int m_level)

Detailní popis

Profil hráče.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CProfile::CProfile (  ) 

Konstruktor

CProfile::CProfile ( int  ID,
int  level,
string  name 
)

Konstruktor se specifikací vlastností profilu

Parametry:
ID 
level 
name 
CProfile::~CProfile (  ) 

Destruktor


Dokumentace k metodám

int CProfile::getID (  )  const [inline]

Vrátí ID hráče

Návratová hodnota:
int CProfile::getLevel (  )  const [inline]

Vrátí úroveň hráče

Návratová hodnota:
string CProfile::getName (  )  const [inline]

Vrátí jméno hráče

Návratová hodnota:
void CProfile::init ( int  ID,
int  level,
string  name 
)

Inicializace vlastností profilu

Parametry:
ID 
level 
name 
void CProfile::setID ( int  m_ID  )  [inline]

Nastaví ID hráče

Parametry:
m_ID 
void CProfile::setLevel ( int  m_level  )  [inline]

Nastaví úroveň hráče

Parametry:
m_level 
void CProfile::setName ( const char *  str  )  [inline]

Nastaví jméno hráče

Parametry:
str 
void CProfile::setName ( string  str  )  [inline]

Nastaví jméno hráče

Parametry:
str 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3