Dokumentace třídy CImageLoader

Načítač obrázků. ...

#include <ImageLoader.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CImageLoader
CSingleton< CImageLoader >

Seznam všech členů.

Třídy

struct  ImageInfo

Veřejné typy

typedef struct
CImageLoader::ImageInfo 
IMAGEINFO

Veřejné metody

 CImageLoader ()
 ~CImageLoader ()
void clear (void)
bool loadImage (const char *fileName)
ImageInfo getInfo ()

Detailní popis

Načítač obrázků.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CImageLoader::CImageLoader (  ) 

Konstruktor

CImageLoader::~CImageLoader (  ) 

Destruktor


Dokumentace k metodám

void CImageLoader::clear ( void   ) 

Uvolnění prostředků

CImageLoader::ImageInfo CImageLoader::getInfo (  ) 

Vrátí informace o obrázku

Návratová hodnota:
bool CImageLoader::loadImage ( const char *  fileName  ) 

Načtení obrázku ze souboru

Parametry:
fileName 
Návratová hodnota:

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3