Dokumentace třídy CGameStateManager

Správce stavů hry. ...

#include <GameStateManager.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGameStateManager
CCollection< CGameState > CUpdateable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CGameStateManager (void)
 ~CGameStateManager (void)
void update ()
void render ()
void switchStateTo (int state)
CGameStategetCurrentState ()

Detailní popis

Správce stavů hry.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CGameStateManager::CGameStateManager ( void   ) 

Konstruktor

CGameStateManager::~CGameStateManager ( void   ) 

Destruktor


Dokumentace k metodám

void CGameStateManager::switchStateTo ( int  state  ) 

Změna scény hry

Parametry:
state 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3