Dokumentace třídy CLevel

Mapa hry. ...

#include <Level.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CLevel
CGameObject3D CGameObject CRotationable3D CPositionable3D CSizeable3D CSizeable< Dimension3D > CPositionable< Position3D > CRotationable< Rotation3D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Třídy

struct  SActor
struct  SLevelObjects

Veřejné typy

typedef struct CLevel::SActor SACTOR
typedef struct
CLevel::SLevelObjects 
SLEVELOBJECTS

Veřejné metody

void render ()
void update ()
void setWallTexId (int num, int texId)
void setCrateTexId (int texId)
void setBoxTexId (int texId)
void setDoorsTex (int texId)
void setWindow (int texId)
void createMap (int **map, int width, int length, int playerPositionX, int playerPositionZ)
bool moveActorTo (int x, int y)
bool isFinished ()
void clearMap ()
int getActorTurns () const

Detailní popis

Mapa hry.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CLevel::createMap ( int **  map,
int  width,
int  length,
int  playerPositionX,
int  playerPositionY 
)

Vytvoření levelu

Parametry:
map 
width 
length 
bool CLevel::moveActorTo ( int  x,
int  y 
)

Pohyb hrace

Parametry:
x 
y 
Návratová hodnota:
void CLevel::setBoxTexId ( int  texId  ) 

Nastavení textury pro boxy

Parametry:
texId 
void CLevel::setCrateTexId ( int  texId  ) 

Nastavení textury pro krabice

Parametry:
texId 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3