Dokumentace třídy CGameObject

Herní objekt. ...

#include <GameObject.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGameObject
CRenderable CTextureable CUpdateable CMouseable CKeyListener CColorable CGameObject2D CGameObject3D CCursor CGUIElement CGOCube CGOPlane CLevel CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

bool isVisible ()
void show ()
void hide ()
virtual void mouseMove (int x, int y)
virtual void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
virtual void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
virtual void keyboardSpecial (int key, int x, int y)

Chráněné atributy

bool m_visible

Detailní popis

Herní objekt.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3