Dokumentace třídy CPositionable3D

Pozicování v prostoru. ...

#include <Positionable3D.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CPositionable3D
CPositionable< Position3D > CGameObject3D CGOCube CGOPlane CLevel

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setPosition (float x, float y, float z)
float getPositionX ()
float getPositionY ()
float getPositionZ ()

Detailní popis

Pozicování v prostoru.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3