Dokumentace třídy CCursor

Objekt kurzor. ...

#include <Cursor.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CCursor
CGameObject2D CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void update ()
void render ()
void mouseMove (int x, int y)

Detailní popis

Objekt kurzor.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CCursor::mouseMove ( int  x,
int  y 
) [inline, virtual]

Zachytí událost pohybu myši

Parametry:
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGameObject.

void CCursor::render (  )  [virtual]

Vykreslí kurzoru

Implementuje CGameObject2D.

void CCursor::update (  )  [inline, virtual]

Aktualizuje kurzor

Implementuje CUpdateable.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3