Dokumentace šablony třídy CGUIConfirm< T >

GUI otázka. ...

#include <GUIConfirm.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIConfirm< T >
CGUIFrame CCollection< CGUIElement > CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setConfirmMessage (string message)
void setCallbackInstance (T *_instance)
void setResultCallback (void(T::*_func)(bool))
void setCallback (T *_instance, void(T::*_func)(bool))
virtual void initChilds ()
virtual void centered ()

Chráněné metody

void onConfirm ()
void onCancel ()

Chráněné atributy

T * m_instance
void(T::* m_funcResult )(bool)

Detailní popis

template<class T>
class CGUIConfirm< T >

GUI otázka.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

template<class T >
void CGUIConfirm< T >::centered (  )  [inline, virtual]

Vycentruje rámec a prvky v něm

Implementuje CGUIFrame.

Reimplementováno v CGUIPromptList< T >.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3