Dokumentace třídy CRotationable3D

Rotace objektu v prostoru. ...

#include <Rotationable3D.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CRotationable3D
CRotationable< Rotation3D > CGameObject3D CGOCube CGOPlane CLevel

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setRotation (float rotX, float rotY, float rotZ)
bool isRotated ()

Detailní popis

Rotace objektu v prostoru.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

bool CRotationable3D::isRotated (  )  [inline, virtual]

Je nastavena nenulová rotace?

Návratová hodnota:

Implementuje CRotationable< Rotation3D >.

void CRotationable3D::setRotation ( float  rotX,
float  rotY,
float  rotZ 
) [inline]

Nastavení rotace

Parametry:
rotX 
rotY 
rotZ 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3