Dokumentace šablony třídy CGUIList< T >

GUI seznam. ...

#include <GUIList.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIList< T >
CGUIFrame CCollection< CGUIElement > CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

int getActive ()
getActiveValue ()
void setActive (int id)
void setCountVisible (int count)
int getCountVisible ()
void scrollUp ()
void scrollDown ()
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void addOption (CGUIListOption< CGUIList, T > *option)
void removeOption (int index)
void addOption (T value, string label)
void render ()
void mouseMove (int x, int y)
void centered ()

Chráněné atributy

int m_active
int m_start
int m_countVisible
CGUIButton< CGUIListbuttonUp
CGUIButton< CGUIListbuttonDown

Detailní popis

template<typename T>
class CGUIList< T >

GUI seznam.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

template<typename T>
void CGUIList< T >::addOption ( value,
string  label 
) [inline]

Vytvoří prvek, dále nastaví hodnotu a navěští

Parametry:
value 
label 
template<typename T>
void CGUIList< T >::addOption ( CGUIListOption< CGUIList< T >, T > *  option  )  [inline]

Přidá do listu prvek

Parametry:
option 
template<typename T >
void CGUIList< T >::centered (  )  [inline, virtual]

Vycentruje rámec a prvky v něm

Implementuje CGUIFrame.

template<typename T>
int CGUIList< T >::getActive (  )  [inline]

Vrátí identifikátor aktivní položky

Návratová hodnota:
template<typename T>
int CGUIList< T >::getCountVisible (  )  [inline]

Vrátí počet zobrazovaných prvků v listu

Návratová hodnota:
template<typename T>
void CGUIList< T >::mouseButtons ( int  button,
int  state,
int  x,
int  y 
) [inline, virtual]

Pošle zprávu o stistknutí tlačítka myši prvkům rámce

Parametry:
button 
state 
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIFrame.

template<typename T>
void CGUIList< T >::mouseMove ( int  x,
int  y 
) [inline, virtual]

Pošle zprávu o pohybu myši prvkům rámce

Parametry:
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIFrame.

template<typename T>
void CGUIList< T >::removeOption ( int  index  )  [inline]

Odebere z listu prvek

Parametry:
index 
template<typename T>
void CGUIList< T >::render ( void   )  [inline, virtual]

Vykreslí prvky ramce

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIFrame.

template<typename T >
void CGUIList< T >::scrollDown (  )  [inline]

Posune list dolu

template<typename T >
void CGUIList< T >::scrollUp (  )  [inline]

Posune list nahoru

template<typename T>
void CGUIList< T >::setActive ( int  id  )  [inline]

Nastaví aktivní položku dle identifikátoru

Parametry:
active 
template<typename T>
void CGUIList< T >::setCountVisible ( int  count  )  [inline]

Nastaví kolik prvků listu se má zobrazit

Parametry:
count 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3