Dokumentace třídy CLevelLoader

Načítač map hry. ...

#include <LevelLoader.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CLevelLoader
CSingleton< CLevelLoader >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

bool loadLevel (int id)
bool loadLevel (const char *fileName)
int getWidth ()
int getLength ()
int ** getMapData ()
int getPositionPlayerX () const
int getPositionPlayerZ () const
void clearMap ()
void put (CLevel &level)

Detailní popis

Načítač map hry.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3