Dokumentace třídy CRotationable2D

Rotace objektu v rovině. ...

#include <Rotationable2D.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CRotationable2D
CRotationable< Rotation2D > CGameObject2D CCursor CGUIElement CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setRotation (float rotX, float rotY)
bool isRotated ()

Detailní popis

Rotace objektu v rovině.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

bool CRotationable2D::isRotated (  )  [inline, virtual]

Je nastavena nenulová rotace?

Návratová hodnota:

Implementuje CRotationable< Rotation2D >.

void CRotationable2D::setRotation ( float  rotX,
float  rotY 
) [inline]

Nastavení rotace

Parametry:
rotX 
rotY 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3