Dokumentace šablony třídy CGUIMenuItem< T >

GUI prvek menu. ...

#include <GUIMenuItem.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIMenuItem< T >
CGUIButton< T > CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void update ()

Detailní popis

template<class T>
class CGUIMenuItem< T >

GUI prvek menu.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

template<class T>
void CGUIMenuItem< T >::update (  )  [inline, virtual]

Aktualizace tlačítka

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIButton< T >.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3