Dokumentace třídy CTextureable

Otexturování. ...

#include <Textureable.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CTextureable
CGameObject CGameObject2D CGameObject3D CCursor CGUIElement CGOCube CGOPlane CLevel CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CTextureable ()
 ~CTextureable ()
void setTextureId (int textureId)
int getTextureId () const
bool isTextured () const
bool isSetVertices () const
GLfloat * getVertices () const
void setVertices (GLfloat *vertices, int count)
void clean ()
void init (int count)

Chráněné atributy

int m_textureId
GLfloat * m_texCoord
int m_countVertices

Detailní popis

Otexturování.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CTextureable::CTextureable (  ) 

Konstruktor

CTextureable::~CTextureable (  ) 

Destruktor


Dokumentace k metodám

void CTextureable::clean (  ) 

Dealokace prostředků

Uvolneni prostredku

int CTextureable::getTextureId (  )  const [inline]

Vrátí ID textury - odkaz na texturu ve správci textur (TextureManager)

Návratová hodnota:
GLfloat* CTextureable::getVertices (  )  const [inline]

Vrátí ukazatel na pole souřadnic textury

Návratová hodnota:
void CTextureable::init ( int  count  ) 

Inicializace prostředků

Parametry:
count Inicializace prostředků
count - velikost alokovaných prostředků
bool CTextureable::isSetVertices (  )  const [inline]

Jsou nastaveny souřadnice textury

Návratová hodnota:
bool CTextureable::isTextured (  )  const [inline]

Je objekt otexturován?

Návratová hodnota:
void CTextureable::setTextureId ( int  textureId  )  [inline]

Nastaví ID textury

Parametry:
textureId 
void CTextureable::setVertices ( GLfloat *  vertices,
int  count 
)

Nastaví pole souřadnic texturz

Parametry:
vertices 
count Nastavení souřadnic textury
vertices - vrcholy
count - pocet vrcholu

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3