Dokumentace třídy CSizeable2D

Velikost v rovině. ...

#include <Sizeable2D.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CSizeable2D
CSizeable< Dimension2D > CGameObject2D CCursor CGUIElement CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

float getWidth ()
float getHeight ()
void setDimension (float width, float height)
void setWidth (float width)
void setHeight (float height)

Detailní popis

Velikost v rovině.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

float CSizeable2D::getHeight (  )  [inline]

Vrátí výšku objektu

Návratová hodnota:
float CSizeable2D::getWidth (  )  [inline]

Vrátí šířku objektu

Návratová hodnota:
void CSizeable2D::setDimension ( float  width,
float  height 
) [inline]

Nastavení rozměrů 2D objektu

Parametry:
width 
height 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3