Dokumentace šablony třídy CPositionable< T >

Šablona třídy kolekce. ...

#include <Positionable.h>

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setPosition (T position)
getPosition () const

Chráněné atributy

m_position

Detailní popis

template<typename T>
class CPositionable< T >

Šablona třídy kolekce.

Šablona třídy CCollection (kolekce) umožňuje třídám, jež tuto dědí, ukládat proměnné specifického datového typu.

Speciální vlastností této kolekce je možnost nastavení zámku v kolekci. V případě, že je zámek nastaven, pak jsou při vyčištění kolekce smazány pouze prvky, na pozici vyšší než je hodnota zámku.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3