Dokumentace třídy CGameObject3D

3D herní objekt ...

#include <GameObject3D.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGameObject3D
CGameObject CRotationable3D CPositionable3D CSizeable3D CSizeable< Dimension3D > CPositionable< Position3D > CRotationable< Rotation3D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable CGOCube CGOPlane CLevel

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CGameObject3D (float x, float y, float z)
 CGameObject3D (Position3D position)
virtual void render ()=0
virtual void beforeRender ()
virtual void afterRender ()

Chráněné atributy

GLfloat * m_vertexes

Detailní popis

3D herní objekt

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3