Dokumentace třídy CGameObject2DManager

Správce 2D objektů. ...

#include <GameObject2DManager.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGameObject2DManager
CSingleton< CGameObject2DManager > CCollection< CGameObject2D > CUpdateable CMouseable CKeyListener

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void update ()
void mouseMove (int x, int y)
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
void keyboardSpecial (int key, int x, int y)

Detailní popis

Správce 2D objektů.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3