Dokumentace třídy CSizeable3D

Velikost v prostoru. ...

#include <Sizeable3D.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CSizeable3D
CSizeable< Dimension3D > CGameObject3D CGOCube CGOPlane CLevel

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setDimension (float width, float height, float length)
void setWidth (float width)
void setHeight (float height)
void setLength (float length)
float getWidth ()
float getHeight ()
float getLength ()

Detailní popis

Velikost v prostoru.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3