Dokumentace třídy CCamera

Kamera. ...

#include <Camera.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CCamera
CSingleton< CCamera >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setPosition (Vertex3f position)
void setRotation (Vertex3f rotation)
void setTarget (Vertex3f position)
void setPosition (float x, float y, float z)
void setRotation (float x, float y, float z)
void setTarget (float x, float y, float z)
void setPositionX (float x)
void setPositionY (float y)
void setPositionZ (float z)
void setTargetX (float x)
void setTargetY (float y)
void setTargetZ (float z)
void movePositionX (float step)
void movePositionY (float step)
void movePositionZ (float step)
void setAngle (GLfloat angle)
GLfloat getAngle ()
void look ()

Detailní popis

Kamera.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

GLfloat CCamera::getAngle (  )  [inline]

Vrátí úhel kamery

Návratová hodnota:
void CCamera::look (  ) 

Nastaví pozici kamery

void CCamera::movePositionX ( float  step  )  [inline]

Posune kameru po ose x o velikost step

Parametry:
x 
void CCamera::movePositionY ( float  step  )  [inline]

Posune kameru po ose y o velikost step

Parametry:
y 
void CCamera::movePositionZ ( float  step  )  [inline]

Posune kameru po ose y o velikost step

Parametry:
y 
void CCamera::setAngle ( GLfloat  angle  )  [inline]

Nastaví úhel kamery

Parametry:
angle 
void CCamera::setPosition ( float  x,
float  y,
float  z 
) [inline]

Nastaví pozici

Parametry:
x 
y 
z 
void CCamera::setPosition ( Vertex3f  position  )  [inline]

Nastaví pozici

Parametry:
position 
void CCamera::setPositionX ( float  x  )  [inline]

Nastaví pozici x kamery

Parametry:
x 
void CCamera::setPositionY ( float  y  )  [inline]

Nastaví pozici z kamery

Parametry:
y 
void CCamera::setPositionZ ( float  z  )  [inline]

Nastaví pozici z kamery

Parametry:
z 
void CCamera::setRotation ( float  x,
float  y,
float  z 
) [inline]

Nastaví rotaci

Parametry:
x 
y 
z 
void CCamera::setRotation ( Vertex3f  rotation  )  [inline]

Nastaví rotaci

Parametry:
rotation 
void CCamera::setTarget ( float  x,
float  y,
float  z 
) [inline]

Nastaví cílový bod

Parametry:
x 
y 
z 
void CCamera::setTarget ( Vertex3f  position  )  [inline]

Nastaví cílový bod

Parametry:
position 
void CCamera::setTargetX ( float  x  )  [inline]

Nastaví pozici x cílového bodu

Parametry:
x 
void CCamera::setTargetY ( float  y  )  [inline]

Nastaví pozici y cílového bodu

Parametry:
y 
void CCamera::setTargetZ ( float  z  )  [inline]

Nastaví pozici y cílového bodu

Parametry:
y 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3