Dokumentace třídy CGameObject3DManager

Správce 3D herních objektů. ...

#include <GameObject3DManager.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGameObject3DManager
CSingleton< CGameObject3DManager > CCollection< CGameObject3D > CUpdateable CMouseable CKeyListener

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CGameObject3DManager (void)
 ~CGameObject3DManager (void)
void update ()
void mouseMove (int x, int y)
void mouseButtons (int button, int state, int x, int y)
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
void keyboardSpecial (int key, int x, int y)

Detailní popis

Správce 3D herních objektů.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CGameObject3DManager::CGameObject3DManager ( void   ) 

konstruktor

CGameObject3DManager::~CGameObject3DManager ( void   ) 

destruktor


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3