Dokumentace třídy CGOCube

Objekt kostka. ...

#include <Cube.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGOCube
CGameObject3D CGameObject CRotationable3D CPositionable3D CSizeable3D CSizeable< Dimension3D > CPositionable< Position3D > CRotationable< Rotation3D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void render ()
void update ()
void setSize (float size)

Detailní popis

Objekt kostka.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CGOCube::render (  )  [virtual]

Vykresleni kostky

Implementuje CGameObject3D.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3