Dokumentace třídy CTexture

Textura. ...

#include <Texture.h>

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CTexture (CImageLoader::ImageInfo info, bool mipmaps)
 ~CTexture ()
GLuint createTexture (CImageLoader::ImageInfo info, bool mipmaps)
GLuint getID () const
bool mipmaps (void) const

Detailní popis

Textura.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace konstruktoru a destruktoru

CTexture::CTexture ( CImageLoader::ImageInfo  info,
bool  mipmaps 
)

konstruktor

CTexture::~CTexture (  ) 

destruktor


Dokumentace k metodám

GLuint CTexture::createTexture ( CImageLoader::ImageInfo  info,
bool  mipmaps 
)

Vytvoří texturu z obrázku

Parametry:
info 
Návratová hodnota:

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3