Dokumentace třídy CSokobanSceneIntro

Scéna - úvodní obrazovka. ...

#include <SokobanSceneIntro.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CSokobanSceneIntro
CGameState CMouseable CKeyListener

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void init ()
void clear ()
void updateScene ()

Detailní popis

Scéna - úvodní obrazovka.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:03 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3