Dokumentace třídy CGUILabel

GUI návěští. ...

#include <GUILabel.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUILabel
CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void update ()
void render ()

Detailní popis

GUI návěští.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CGUILabel::render ( void   )  [virtual]

Vykreslení objektu

Implementuje CGameObject2D.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3