Dokumentace třídy CPositionable2D

Pozicování v rovině. ...

#include <Positionable2D.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CPositionable2D
CPositionable< Position2D > CGameObject2D CCursor CGUIElement CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setPosition (float x, float y)
void setPositionX (float x)
void setPositionY (float y)
float getPositionX (void) const
float getPositionY (void) const

Detailní popis

Pozicování v rovině.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3