Dokumentace třídy CGUIHoverColorable

Obarvení objektů při událostech hover(najetí myši na objekt). ...

#include <GUIHoverColorable.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIHoverColorable
CGUIElement CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setBackgroundColor (Color4f color)
void setBackgroundColor (float red, float green, float blue, float alpha)
void setBackgroundHoverColor (Color4f color)
void setBackgroundHoverColor (float red, float green, float blue, float alpha)
void setTextColor (Color4f color)
void setTextColor (float red, float green, float blue, float alpha)
void setTextHoverColor (Color4f color)
void setTextHoverColor (float red, float green, float blue, float alpha)
Color4f getTextColor () const
Color4f getTextHoverColor () const
Color4f getBackgroundColor () const
Color4f getBackgroundHoverColor () const

Chráněné atributy

CColorable m_background
CColorable m_backgroundHover
CColorable m_text
CColorable m_textHover

Detailní popis

Obarvení objektů při událostech hover(najetí myši na objekt).

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CGUIHoverColorable::setBackgroundColor ( float  red,
float  green,
float  blue,
float  alpha 
) [inline]

Nastavi barvu pozadi

Parametry:
red 
green 
blue 
alpha 
void CGUIHoverColorable::setBackgroundColor ( Color4f  color  )  [inline]

Nastavi barvu pozadi

Parametry:
color 
void CGUIHoverColorable::setBackgroundHoverColor ( float  red,
float  green,
float  blue,
float  alpha 
) [inline]

Nastavi barvu pozadi - najeti mysi nad objekt

Parametry:
red 
green 
blue 
alpha 
void CGUIHoverColorable::setBackgroundHoverColor ( Color4f  color  )  [inline]

Nastavi barvu pozadi - najeti mysi nad objekt

Parametry:
color 
void CGUIHoverColorable::setTextColor ( float  red,
float  green,
float  blue,
float  alpha 
) [inline]

Nastavi barvu textu

Parametry:
red 
green 
blue 
alpha 
void CGUIHoverColorable::setTextColor ( Color4f  color  )  [inline]

Nastavi barvu textu

Parametry:
color 
void CGUIHoverColorable::setTextHoverColor ( float  red,
float  green,
float  blue,
float  alpha 
) [inline]

Nastavi barvu textu - najeti mysi nad objekt

Parametry:
red 
green 
blue 
alpha 
void CGUIHoverColorable::setTextHoverColor ( Color4f  color  )  [inline]

Nastavi barvu textu - najeti mysi nad objekt

Parametry:
color 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:01 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3