Dokumentace třídy CFontPrinter

Vykreslovač písma. ...

#include <FontPrinter.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CFontPrinter
CSingleton< CFontPrinter >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void print (GLfloat x, GLfloat y, string str)
void print (GLfloat x, GLfloat y, const char *str)
void print (GLfloat x, GLfloat y, Color4f color, string str)
void print (GLfloat x, GLfloat y, Color4f color, const char *str)
void print (int fontId, GLfloat x, GLfloat y, Color4f color, string str)
void print (int fontId, GLfloat x, GLfloat y, Color4f color, const char *str)
void setFontManager (CFontManager *ptrFontManager)
void activeFont (int fontId)
int getActiveFont ()
bool isSetFont ()

Chráněné atributy

CFontManagerm_fontManager
int m_activeFontID

Detailní popis

Vykreslovač písma.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CFontPrinter::activeFont ( int  fontID  ) 

Nastaví aktivní font pro vykreslování

Parametry:
fontID 
void CFontPrinter::print ( GLfloat  x,
GLfloat  y,
Color4f  color,
const char *  str 
)

Vypíše danou barvou řetězec na pozici [x,y]

Parametry:
x 
y 
color 
string 
void CFontPrinter::print ( GLfloat  x,
GLfloat  y,
Color4f  color,
string  str 
)

Vypíše danou barvou řetězec na pozici [x,y]

Parametry:
x 
y 
color 
string 
void CFontPrinter::print ( GLfloat  x,
GLfloat  y,
const char *  str 
)

Vypíše řetězec na pozici [x,y]

Parametry:
x 
y 
string 
void CFontPrinter::print ( GLfloat  x,
GLfloat  y,
string  str 
)

Vypíše řetězec na pozici [x,y]

Parametry:
x 
y 
string 

Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3