Dokumentace třídy CGUIElement

Základní GUI Element. ...

#include <GUIElement.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIElement
CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable CGUIButton< T > CGUIFrame CGUIImage CGUIInput CGUILabel CGUIListOption< Class, T > CGUIMenu< T > CGUIMenuItem< T > CGUIConfirm< T > CGUIForm< T > CGUIList< T > CGUIMessage< T > CGUIPrompt< T > CGUIPromptList< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void setLabel (string str)
void setLabel (const char *str)
string getLabel ()
void setFontId (int fontId)
int getFontId ()
bool isHover ()
void mouseMove (int x, int y)
Color4f getCurrentTextColor ()
Color4f getCurrentBackgroundColor ()
GLfloat getPaddingLeft () const
GLfloat getPaddingTop () const
GLfloat getLineHeight () const
void setPaddingLeft (GLfloat value)
void setPaddingTop (GLfloat value)
void setLineHeight (GLfloat height)

Chráněné atributy

string m_label
int m_fontId
bool m_isHover
GLfloat m_paddingLeft
GLfloat m_paddingTop
GLfloat m_lineHeight

Detailní popis

Základní GUI Element.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

int CGUIElement::getFontId (  )  [inline]

Vrátí identifikátor písma

Návratová hodnota:

Reimplementováno v CGUIMenu< T >.

string CGUIElement::getLabel (  )  [inline]

Vratí řetězec návěští

Návratová hodnota:
GLfloat CGUIElement::getLineHeight (  )  const [inline]

Vrátí výšku řádku

Návratová hodnota:
GLfloat CGUIElement::getPaddingLeft (  )  const [inline]

Vrátí vnitřní odsazení zleva

Návratová hodnota:
GLfloat CGUIElement::getPaddingTop (  )  const [inline]

Vrátí vnitřní odzasení odshora

Návratová hodnota:
void CGUIElement::mouseMove ( int  x,
int  y 
) [inline, virtual]
Parametry:
x 
y 

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGameObject.

Reimplementováno v CGUIFrame, CGUIList< T > a CGUIMenu< T >.

void CGUIElement::setFontId ( int  fontId  )  [inline]

Nastaví identifikátoru písma

Parametry:
fontId 

Reimplementováno v CGUIMenu< T >.

void CGUIElement::setLabel ( const char *  str  )  [inline]

Nastaví řetězec návěští

Parametry:
str 
void CGUIElement::setLabel ( string  str  )  [inline]

Nastaví řetězec návěští

Parametry:
label 
void CGUIElement::setLineHeight ( GLfloat  height  )  [inline]

Nastaví výšku řádky

Parametry:
height 
void CGUIElement::setPaddingLeft ( GLfloat  value  )  [inline]

Nastaví odsazení zleva

Parametry:
value 
void CGUIElement::setPaddingTop ( GLfloat  value  )  [inline]

Nastaví odsazení odshora

Parametry:
vlaue 

Dokumentace k datovým členům

int CGUIElement::m_fontId [protected]

Identifikátor písma

Reimplementováno v CGUIMenu< T >.

bool CGUIElement::m_isHover [protected]

Příznak, zdali je kurzor nad elementem

string CGUIElement::m_label [protected]

Návěští elementu


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3