Dokumentace šablony třídy CGUIPromptList< T >

GUI výzva - výběr z listu. ...

#include <GUIPromptList.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGUIPromptList< T >
CGUIPrompt< T > CGUIConfirm< T > CGUIFrame CCollection< CGUIElement > CGUIElement CStringable CGameObject2D CGUIHoverColorable CGameObject CRotationable2D CPositionable2D CSizeable2D CSizeable< Dimension2D > CPositionable< Position2D > CRotationable< Rotation2D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

virtual void initChilds ()
int getValue ()
void addOption (int value, string label)
void centered ()

Detailní popis

template<class T>
class CGUIPromptList< T >

GUI výzva - výběr z listu.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

template<class T >
void CGUIPromptList< T >::centered (  )  [inline, virtual]

Vycentruje rámec a prvky v něm

Reimplementuje stejnojmenný prvek z CGUIConfirm< T >.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:02 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3