Dokumentace šablony třídy CCollection< T >

Šablona třídy kolekce. ...

#include <Collection.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CCollection< T >
CGUIMenu< T >

Seznam všech členů.

Veřejné metody

void add (T *item)
void add (T **item, int count)
bool remove (int index)
virtual void clean ()
void resize ()
int getLastInsertID ()
void lock (int position)
int getLockPos ()
void unlock ()
bool isLocked () const
int size () const
T * get (int index)

Chráněné atributy

int m_capacity
int m_size
int m_lockAt
T ** m_data

Detailní popis

template<class T>
class CCollection< T >

Šablona třídy kolekce.

Šablona třídy CCollection (kolekce) umožňuje třídám, jež tuto dědí, ukládat proměnné specifického datového typu.

Speciální vlastností této kolekce je možnost nastavení zámku v kolekci. V případě, že je zámek nastaven, pak jsou při vyčištění kolekce smazány pouze prvky, na pozici vyšší než je hodnota zámku.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujícího souboru:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:43:59 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3