Dokumentace třídy CGOPlane

Objekt plocha. ...

#include <Plane.h>

Diagram dědičnosti pro třídu CGOPlane
CGameObject3D CGameObject CRotationable3D CPositionable3D CSizeable3D CSizeable< Dimension3D > CPositionable< Position3D > CRotationable< Rotation3D > CColorable CKeyListener CMouseable CUpdateable CTextureable CRenderable

Seznam všech členů.

Veřejné metody

 CGOPlane (int width, int height, POSITION3D position)
void render ()
void update ()

Detailní popis

Objekt plocha.

Autor:
František Toman
Verze:
1.0

Kontakt: tomanfra@fit.cvut.cz


Dokumentace k metodám

void CGOPlane::render ( void   )  [virtual]

vykreslovaci metoda

Implementuje CGameObject3D.


Dokumentace pro tuto třídu byla generována z následujících souborů:
 Vše Třídy Soubory Funkce Proměnné
Generováno Wed Jun 1 03:44:00 2011 pro projekt Sokoban3D programem  doxygen 1.6.3